Wat moet er op een etiket van een cosmeticaproduct staan?

Ben jij van plan om cosmeticaproducten op de markt te brengen? Leuk! Het is echter zeer belangrijk dat jij je houdt aan de opgestelde regels rondom het produceren en uitbrengen van deze categorie producten. Net zoals voedingsproducten, zitten er behoorlijk wat regels en wetten verbonden aan de cosmeticaproducten.

Zo zitten er onder andere eisen verbonden aan het etiket op een cosmeticaproduct. Diverse onderdelen zullen verplicht op het etiket aangegeven moeten worden. In dit artikel vertellen wij meer over deze etiketteringsverplichtingen. Kijk dus even goed naar dit artikel, voordat jij aan de slag gaat met etiketteermachines.

Artikel 19: de etiketteringsverplichtingen

Volgens artikel 19 van de ‘Cosmeticaverordening EG 1223/2009’ en het ‘Warenwetbesluit cosmetische producten 2011’ moeten de volgende elementen verplichte onderdelen op het etiket:

  • Naam en adres van fabrikant of importeur

Wie heeft dit product uiteindelijk op de markt gebracht? Het persoon of bedrijf dat verantwoordelijk is voor het uitbrengen van dit cosmeticaproduct zal benoemd moeten worden op het etiket. Dit betreft zowel de naam als het adres.

  • Land van productie

Ook zal het etiket voorzien moeten zijn van het land van productie. Dit is echter alleen verplicht als het product buiten de EU is geproduceerd.

  • Inhoud

Verder zal de inhoud van het betreffende product benoemd moeten worden op het etiket.

  • Houdbaarheid

De datum van de minimale houdbaarheid van het betreffende product moet benoemd worden op het etiket. Dit wordt aangegeven met ‘ten minste houdbaar tot’. Daarbij zul je moeten aangeven hoe lang het product na openen te gebruiken is. Hiervoor wordt het product ‘open potje’ gebruikt.

  • Gebruiksaanwijzing

Dit onderdeel is in de meeste gevallen niet verplicht. De gebruiksaanwijzing is enkel essentieel als er sprake is van eventuele waarschuwingen of specifieke voorzorgsmaatregelen. In de gebruiksaanwijzing wordt aangegeven hoe het product op de juiste wijze in gebruik wordt gesteld.

  • Batch- of codenummer

Dit nummer helpt bedrijven bijvoorbeeld bij de productidentificatie. Indien er iets mis is met een serie producten, kan het codenummer een hulpmiddel zijn om alle producten te vinden in het systeem.

  • Ingrediënten

De ingrediëntenlijst is absoluut vereist. Op deze manier kunnen personen met allergieën nagaan of het product specifieke ingrediënten bevat.

Product op de Nederlandse markt?

Indien het product op de Nederlandse markt uitgebracht wordt, zul je bij het etiketteersysteem ook de volgende elementen moeten meenemen:

  • Functie van het product
  • Gebruiksaanwijzing
  • Waarschuwingen of bijzondere maatregelen